Beheer Evenementen
José den Ronden: evenementen@nieuwsuitdorst.nl

Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Op 14 februari zal er in de Klip een informatieavond zijn over het nieuw op te richten bewonersplatform. Wellicht heeft u hier al eerder over gelezen of gehoord. Met deze brief willen de initiatiefnemers nog de laatste stand van zaken en de bedoeling van de avond toelichten.

Zoals eerder aangegeven is het de bedoeling om een platform op te richten, dat zich in de toekomst in zal zetten voor algemene zaken in het dorp, zoals bijvoorbeeld (verkeers)veiligheid, uitbreidingsplannen of infrastructuur. Allemaal onderwerpen die met name te maken hebben met de leefbaarheid in het dorp. Het platform zal fungeren als een spil tussen bewoners en de gemeente. Het zal belangrijk zijn om ook in de toekomst een goede vertegenwoordiging bij de gemeente te blijven houden. Als je niet gehoord wordt, wordt er voor je beslist. Daarvoor is ons dorp te dierbaar.

Het doel van de informatieavond is na te gaan welke vorm van vertegenwoordiging wenselijk is bij de bewoners. Dit zal gebeuren door, na een discussie, de mening van de bewoners over een aantal onderwerpen te peilen. Dit betekent dat van de bezoekers een actieve inbreng wordt verwacht, door mee te discussiëren en te helpen met prioriteren. De onderwerpen waarover van gedachten wordt gewisseld zijn:

  • Welke organisatievorm is wenselijk?
  • Met welke onderwerpen moet het platform zich bezighouden?
  • Wat is de beste manier van werken?
  • Waaraan ontleent het platform zijn draagvlak?
  • Hoe vindt de communicatie met de bewoners plaats?
  • Wat zijn de verwachtingen naar de gemeente?

De avond begint stipt om 20.00 uur, met een inloop vanaf 19.30 uur. Na een inleiding over de genomen stappen tot nu toe en een toelichting op de onderwerpen zullen de aanwezigen in groepen worden verdeeld en aan de discussies over de bovenstaande onderwerpen beginnen. Hierna zal er een pauze zijn, waarna er een terugkoppeling zal zijn over de uitslag van de peilingen. De avond wordt rond 22.30 afgesloten.

Voor deze avond zijn in eerste instantie alle verenigingen en algemene instanties in Dorst uitgenodigd, maar de avond is tevens toegankelijk voor alle bewoners van Dorst. Wij hopen dat met name die inwoners die zich betrokken voelen bij het in stand houden van de leefbaarheid van het dorp, present zullen zijn. Mensen kunnen na afloop van de avond ook kenbaar maken dat zij zich zouden willen aansluiten bij de initiatiefgroep. Deze groep is ontstaan vanuit de buurtpreventie, maar is inmiddels iets gegroeid, en bestaat nu uit Guus Beenhakker, Rian Brokx, Chris Loonen, Ron Nieuwenhuijs, Herman Voesenek met ondersteuning van Leo van Gerven (adviesburo Adprom). Op de avond zorgt Ton van der Veer (Stichting Pim) voor extra ondersteuning.

De avond is voor iedereen toegankelijk, maar om organisatorische redenen is een aanmelding vooraf (mail naar  platform@buurtpreventie-dorst.nl , liefst vóór 11 februari) zeer gewenst.