Colofon

Nieuwsblad De Dorstlezer
Oplage: 1250

De Dorstlezer verschijnt 5x per jaar
en is een uitgave van Stichting Nieuws uit Dorst.

Bestuur Stichting Nieuws Uit Dorst
Vinny Dijkhuis, Wim Beijer en Niek Siebrand
Dennenlaan 9, 4849 BD Dorst
www.nieuwsuitdorst.nl

Redactie
Henny Hoedemaker, Adje Naalden, Guus Beenhakker,
Berrie Pelser, Laureen Dekkers en Niek Siebrand

Fotografie
Berrie Pelser

Advertenties
Vinny Dijkhuis en Maria de Jongh
sales@nieuwsuitdorst.nl

Ontwerp en vormgeving
Berrie Pelser

Beheer informatiebord en evenementen
José den Ronden
evenementen@nieuwsuitdorst.nl

De verspreiding wordt door vrijwilligers verzorgd.
Kopij aanleveren kan via: redactie@nieuwsuitdorst.nl
Redactie kan (volledige) plaatsing niet garanderen.