Meld Misdaad Anoniem, oftwel M. M. is de landelijke meldlijn om anoniem informatie te geven over zware criminaliteit. Het gratis nummer 0800-7000 is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 24.00 uur. De melding wordt doorgestuurd naar bevoegde instanties die de informatie gebruiken in onderzoeken. Dit zijn bijvoorbeeld de politie, het Verbond van Verzekeraars, de Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee.

Hoe anoniem is M.?
M. bellen is 100% anoniem. In de telefooncentrale van M. is geen nummerweergave mogelijk. De melding wordt verwerkt zonder naam, adres, woonplaats en tijdsaanduiding. Nergens op papier komt ook maar de kleinste aanwijzing over degene die heeft gebeld. Bovendien wordt het telefoongesprek niet op tape bewaard.

Wanneer belt u M.?
U kunt bij de meldlijn terecht als u iets weet over ernstige misdrijven, zoals geweld, moord en doodslag, overvallen, brandstichting, inbraken, diefstallen, mishandeling, wapen-, drugs- en mensenhandel en verkrachting. U kunt ook bellen over ernstige fraude, zoals oplichting, verzekeringsbedrog en creditcardfraude.

Wat kunt u niet melden bij M.?
De meldlijn is niet bedoeld voor gebeurtenissen waar andere mogelijkheden voor zijn, zoals verzoeken om onmiddellijke assistentie van politie, brandweer of ambulance. Hiervoor belt u 1-1-2. Ook voor de servicelijn van de politie, aangiftes, klachten en meldingen van niet ernstige aard, zoals overtredingen, overlast en dergelijke is M. niet bedoeld. Belt u in deze situaties met 0900-8844.

Durft u of kunt u geen aangifte doen?
M. is bedoeld voor mensen die geen aangifte kunnen of durven doen bij de politie. Redenen hiervoor zijn angst voor maatregelen en angst voor confrontatie met de dader, bijvoorbeeld omdat deze tot de eigen vriendenkring behoort. Soms zien mensen op tegen de consequenties van een bezoek aan het politiebureau of het getuigen in de rechtszaal. In die situaties kan bellen naar M. de oplossing zijn.

Kunt u als ondernemer ook anoniem melding doen?
De tiplijn Meld Misdaad Anoniem staat sinds 31 januari 2005 ook open voor ondernemers. Bedrijven kunnen op deze meldlijn terecht met tips over bedrijven die sociale fraude plegen. Zo kunnen bedrijven de tiplijn bellen met bijvoorbeeld meldingen over fraude met subsidies en uitkeringen. Verder zijn tips over het gebruik van valse identiteitsbewijzen en sofi-nummers