Buurtbemiddeling 2016-11-08T13:20:43+00:00

Meestal wonen buren prettig naast elkaar. Maar…soms gaat er iets mis en bezorgen buren of buurtgenoten elkaar overlast.

Samen tot een oplossing komen
Buurtbemiddeling wil bemiddelen in conflicten tussen één of meerdere personen uit een buurt of wijk. Door buurtbemiddelaars in te zetten lossen de ruziënde partijen samen hun conflict op.

Escalatie voorkomen
Buurtbemiddeling vindt in principe plaats wanneer er van een strafbaar feit nog geen sprake is. Onder leiding van twee bemiddelaars worden bijvoorbeeld afspraken tussen partijen gemaakt om overlastgevend gedrag na te laten en om te voorkomen dat ergernissen escaleren en uitmonden in een (ernstiger) strafbaar feit