Meestal wonen buren prettig naast elkaar. Maar…soms gaat er iets mis en bezorgen buren of buurtgenoten elkaar overlast.

Samen tot een oplossing komen
Buurtbemiddeling wil bemiddelen in conflicten tussen één of meerdere personen uit een buurt of wijk. Door buurtbemiddelaars in te zetten lossen de ruziënde partijen samen hun conflict op.

Escalatie voorkomen
Buurtbemiddeling vindt in principe plaats wanneer er van een strafbaar feit nog geen sprake is. Onder leiding van twee bemiddelaars worden bijvoorbeeld afspraken tussen partijen gemaakt om overlastgevend gedrag na te laten en om te voorkomen dat ergernissen escaleren en uitmonden in een (ernstiger) strafbaar feit

 

Burenlawaai

Burenlawaai is voor één op de drie Nederlanders een probleem. Maar liefst 850.000 gezinnen hebben zelfs extreem veel geluidsoverlast van de buren. Die herrie kan het woonplezier flink bederven. In erge gevallen kan het zelfs ten koste gaan van uw gezondheid. Stress, slapeloosheid of ruzie met de buren gaan niemand in zijn koude kleren zitten.

Alleen voor nieuwbouwwoningen zijn wettelijke normen met betrekking tot geluidsisolatie vastgesteld. In alle overige gevallen zijn er geen wettelijke normen om burenlawaai te beperken. Daarom hebben we een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

Tips bij burenlawaai
•Ga na van welke geluiden u precies last heeft. Heeft u last van radio of tv, huishoudelijke apparaten, deuren die worden dichtgegooid?
•Wanneer komen deze geluiden voor en heeft u er altijd evenveel last van?
•Praat met omwonenden, zodat u de situatie objectief kunt beoordelen.
•Praat met uw buren; misschien beseffen ze niet dat ze overlast veroorzaken.
•Probeer afspraken te maken, bijvoorbeeld over vaste tijden om piano te spelen.
•Raadpleeg de website van de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG).
•Raadpleeg de handreiking burenlawaai. Deze is geschreven voor mensen die beroepsmatig met burenlawaai te maken hebben, maar wellicht heeft u er ook iets aan.